Rólunk - Kindergarten

Kindergarten
Fecskefészek
Tel.: 061-292-39-62
Tartalomhoz ugrás

Rólunk

„OVI"  Német Nemzetiségi Alapítványi Óvoda
Deutscher Nationalitäter Stiftungskindergarten
1188. Budapest, Zrínyi u. 44/b.
Tel.: 292-39-62


Óvodánk mottója: „Tisztellek téged, fontos vagy nekem, csakis rád figyelek, és segítek Neked, ha szükséged van a segítségemre."
             
1991. óta működő óvodánk ( mely az évek folyamán több szervezeti változáson átesett ) 3 –  6 éves gyermekek magyar és német nyelvű óvodai nevelésével, iskolai  előkészítésével foglalkozik. Az óvodát 2003. szeptembere óta a  Fecskefészek – Schwalbennest Oktatási Alapítvány működteti.

2010.  szeptember elsejétől óvodánk a XVIII. kerületi önkormányzattal  együttműködésben térítésmentesen működik, viszont kizárólag csak  kerületi gyerekeket tudunk fogadni.

Óvodánk  vallja, hogy  a gyermeki lélek az első hat évben a legérzékenyebb. A szeretettel,   türelemmel való nevelés, a gyermek személyiségének a kibontakoztatása  ebben a korban a legfontosabb és a leghatékonyabb. Programunk  meghatározó személyisége a pedagógus, aki hiteles mintát ad a  gyermeknek, szülőnek egyaránt.
Nekünk védő-óvó szemeinkkel kell őket vigyáznunk, hogy megmaradjanak olyan tisztának és őszintének, amilyennek születtek.
Nevelési  felfogásunkban a gyermek legfontosabb tevékenysége a játék, ebbe  ágyazódnak be az egyéb tevékenységek, melyek közül a legfontosabbnak  tartjuk a külső világ tevékeny megismerését, a természettel való  kapcsolatot.
A sokszínű tevékenységek által gazdagítjuk a gyermek  nyelvi kifejezőképességét, fejlesztjük értelmét és gondolatvilágát,  megtanul beilleszkedni a közösségbe, megismeri a viselkedés alapvető  szabályait, becsüli és óvja környezetét.
A nyugodt, derűs,  szeretetteljes, családias légkörben felnövő gyermekekből válik  kiegyensúlyozott, másokat megértő és tisztelő, nyitott, segítőkész,  aktív és kreatív ember.

Óvodánk jellemző adatai

Az óvoda neve: "OVI" Német Nemzetiségi Alapítvány Óvoda
                           Deutschsprachiger Nationalitätenkindergarten

Az óvoda címe: 1188 Budapest, Zrínyi utca 44/b
Telefon: 06/1-292-3962
Az óvoda honlapja: https://www.kindergarten18.com
Az óvoda e-mail címe: kindergarten18@hotmail.com
Az óvoda fenntartója: Fecskefészek-Schwalbennest Oktatási Alapítvány

Óvodánk 1991 óta működik egy átalakított, nagy alapterületű családiházban.
Az  óvoda jellegzetesen kertvárosi környezetben helyezkedik el, egy csendes  mellékutcában. A nemzetiségi óvodai nevelés egy csoportban /két  mikrocsoportra bontva/ 27 fős gyermeklétszámmal történik. Csoportszobák  száma kettő, ebédlő, konyha, öltöző, tornaszoba, fürdőszoba, iroda  tartozik hozzá. Fontosnak tartjuk, hogy az óvoda belső felosztása  hasonló legyen a családi életben megszokotthoz. Tehát, ahol a  foglalkozásaink zajlanak és ahol a játékidőt töltjük, ott ne étkezzünk,  tornázzunk. Az óvoda épületét, kertjét, berendezését úgy alakítottuk ki,  hogy az a gyermekek biztonságát, kényelmét szolgálja, megfelelően az  otthon megszokotthoz, biztosítva egészségük megőrzését, lehetővé téve a  mindennapi mozgás- és játékigényük kielégítését. Kertünk teljesen  füves / részben, az előírásoknak megfelelően gumitéglával fedett /  terület, sok örökzöld növény díszíti, nagy kerti tóval. Udvari játékaink  a legújabb előírásoknak megfelelőek, tanusítvánnyal rendelkeznek.
Saját  óvodai konyhánk lehetővé teszi számunkra az egészségesebb táplálkozást,  hiszen a növekedés és fejlődés egyik legfontosabb feltétele a megfelelő  táplálkozás. A tápanyagok nemcsak a játék, mozgás vagy más tevékenység  során elfogyasztott energiát pótolják, hanem a növekedéssel és  fejlődéssel járó testépítést is biztosítják.
A megengedett  gyermeklétszám 27 fő, jelenleg is 27 beiratott gyermek jár óvodánkba. Az  arra rászorulók önkormányzati döntés alapján gyermekvédelmi  kedvezményben részesülnek, ami ingyenes étkezési lehetőséget biztosít.

Beiratkozás: egész évben folyamatosan veszünk fel előjegyzést. Nyílt nap nincs. Az óvoda előzetes időpont egyeztetés után bármikor megtekinthető.
A Galéria menü pontba már nem kerülnek fel új képek vagy kisfilmek – adatvédelmi okokból. Az óvoda az aktuálisan az óvodába járók részére egy zárt facebook csoportot működtet.


Gyermekkép

„A  gyermek lelke olyan, mint a tükör, mely váltakozva fordul új és új  irányba, s fényt keres, napok, holdak, csillagok vagy pislogó gyertyák  fényét, mit önmagáról visszatükrözhessen. Van gyermek, kit gondosan  szoktatnak, hogy merre s hova forduljon fény után. Nap fele, vagy ritka  csillag fele. ... Aztán van, aki csak úgy önmagától fordul erre, arra, s  keresi azt, ami éppen szépet ígér, vagy ami megnyugtat. . őt különösen  segítsétek!"
(Vass Albert: Elindult egy élet)

Az óvodai  nevelésünk gyermekközpontú, befogadó, ennek megfelelően a gyermeki  személyiség kibontakoztatására törekszik. Óvodánkban olyan pedagógiai  környezet kialakítására törekszünk, ahol a befogadó attitűd  természetessé válik, az óvodapedagógus, a nevelőmunkát segítő  munkatársak, szülők, gyermekek számára egyaránt. Az óvodáskor végére a  gyermek a különbözőségekkel természetes módon együtt él, korának  megfelelő mértékben szolidáris játszótárs, csoporttárs.
A gyermek  magában hordozza fejlődésének, kibontakozásának, önmegvalósításának  minden csodáját. A gyermek a megélt élményei, érzelmei, korábbi  ismeretei alkotják élete alkotó elemeit, amelyek egyedi és gazdag lénnyé  formálják. A gyermeknek joga, hogy olyannak fogadjak el amilyen.
Szervezett  nevelőmunkánk során játszva, játékba ágyazottan nyújtsunk sokrétű  ismereteket, biztosítsunk széleskörű tanulási lehetőségeket.  Legfontosabb feladatunk, hogy gyermekeink megtalálják a boldogságot,  hogy megtapasztalják örömteli játékaik során a szabadság felelősségét, a  döntés megannyi lehetőségét, a választás kihívásait.
Hiszünk  abban, hogy szeretetteljes pedagógiával már óvodáskorban  megalapozhatjuk az érzelmi kötődést a társakkal szemben. A nevelési  feltételek sajátos megszervezésével lehetővé tesszük a sikeres iskolai  beilleszkedéshez szükséges testi, szociális és értelmi érettség  kialakulását.
 CREATED WITH WEBSITE X5
Vissza a tartalomhoz