Rólunk - Kindergarten

Kindergarten
Fecskefészek
Tel/fax: 061-292-39-62
Tartalomhoz ugrás

Rólunk

„OVI"  Német Nemzetiségi Alapítványi Óvoda
Deutscher Nationalitäter Stiftungskindergarten
1188. Budapest, Zrínyi u. 44/b.
Tel.: 292-39-62


Óvodánk mottója: „Tisztellek téged, fontos vagy nekem, csakis rád figyelek, és segítek Neked, ha szükséged van a segítségemre."
             
1991. óta működő óvodánk ( mely az évek folyamán több szervezeti változáson átesett ) 3 –  7 éves gyermekek magyar és német nyelvű óvodai nevelésével, iskolai  előkészítésével foglalkozik. Az óvodát 2003. szeptembere óta a  Fecskefészek – Schwalbennest Oktatási Alapítvány működteti.

2010.  szeptember elsejétől óvodánk a XVIII. kerületi önkormányzattal  együttműködésben térítésmentesen működik, viszont kizárólag csak  kerületi gyerekeket tudunk fogadni.

Óvodánk  vallja, hogy  a gyermeki lélek az első hat évben a legérzékenyebb. A szeretettel,   türelemmel való nevelés, a gyermek személyiségének a kibontakoztatása  ebben a korban a legfontosabb és a leghatékonyabb. Programunk  meghatározó személyisége a pedagógus, aki hiteles mintát ad a  gyermeknek, szülőnek egyaránt.
Nekünk védő-óvó szemeinkkel kell őket vigyáznunk, hogy megmaradjanak olyan tisztának és őszintének, amilyennek születtek.
Nevelési  felfogásunkban a gyermek legfontosabb tevékenysége a játék, ebbe  ágyazódnak be az egyéb tevékenységek, melyek közül a legfontosabbnak  tartjuk a külső világ tevékeny megismerését, a természettel való  kapcsolatot.
A sokszínű tevékenységek által gazdagítjuk a gyermek  nyelvi kifejezőképességét, fejlesztjük értelmét és gondolatvilágát,  megtanul beilleszkedni a közösségbe, megismeri a viselkedés alapvető  szabályait, becsüli és óvja környezetét.
A nyugodt, derűs,  szeretetteljes, családias légkörben felnövő gyermekekből válik  kiegyensúlyozott, másokat megértő és tisztelő, nyitott, segítőkész,  aktív és kreatív ember.

Óvodánk jellemző adatai

Az óvoda neve: "OVI" Német Nemzetiségi Alapítvány Óvoda
                           Deutschsprachiger Nationalitätenkindergarten

Az óvoda címe: 1188 Budapest, Zrínyi utca 44/b
Telefon: 06/1-292-3962
Az óvoda honlapja: https://www.kindergarten18.com
Az óvoda e-mail címe: kindergarten18@hotmail.com
Az óvoda fenntartója: Fecskefészek-Schwalbennest Oktatási Alapítvány

Óvodánk 1991 óta működik egy átalakított, nagy alapterületű családiházban.
Az  óvoda jellegzetesen kertvárosi környezetben helyezkedik el, egy csendes  mellékutcában. A nemzetiségi óvodai nevelés egy csoportban /két  mikrocsoportra bontva/ 27 fős gyermeklétszámmal történik. Csoportszobák  száma kettő, ebédlő, konyha, öltöző, tornaszoba, fürdőszoba, iroda  tartozik hozzá. Fontosnak tartjuk, hogy az óvoda belső felosztása  hasonló legyen a családi életben megszokotthoz. Tehát, ahol a  foglalkozásaink zajlanak és ahol a játékidőt töltjük, ott ne étkezzünk,  tornázzunk. Az óvoda épületét, kertjét, berendezését úgy alakítottuk ki,  hogy az a gyermekek biztonságát, kényelmét szolgálja, megfelelően az  otthon megszokotthoz, biztosítva egészségük megőrzését, lehetővé téve a  mindennapi mozgás- és játékigényük kielégítését. Kertünk teljesen  füves / részben, az előírásoknak megfelelően gumitéglával fedett /  terület, sok örökzöld növény díszíti, nagy kerti tóval. Udvari játékaink  a legújabb előírásoknak megfelelőek, tanusítvánnyal rendelkeznek.
Saját  óvodai konyhánk lehetővé teszi számunkra az egészségesebb táplálkozást,  hiszen a növekedés és fejlődés egyik legfontosabb feltétele a megfelelő  táplálkozás. A tápanyagok nemcsak a játék, mozgás vagy más tevékenység  során elfogyasztott energiát pótolják, hanem a növekedéssel és  fejlődéssel járó testépítést is biztosítják.
A megengedett  gyermeklétszám 27 fő, jelenleg is 27 beiratott gyermek jár óvodánkba. Az  arra rászorulók önkormányzati döntés alapán gyermekvédelmi  kedvezményben részesülnek, ami ingyenes étkezési lehetőséget biztosít.


Gyermekkép

„A  gyermek lelke olyan, mint a tükör, mely váltakozva fordul új és új  irányba, s fényt keres, napok, holdak, csillagok vagy pislogó gyertyák  fényét, mit önmagáról visszatükrözhessen. Van gyermek, kit gondosan  szoktatnak, hogy merre s hova forduljon fény után. Nap fele, vagy ritka  csillag fele. ... Aztán van, aki csak úgy önmagától fordul erre, arra, s  keresi azt, ami éppen szépet ígér, vagy ami megnyugtat. . őt különösen  segítsétek!"
(Vass Albert: Elindult egy élet)

Az óvodai  nevelésünk gyermekközpontú, befogadó, ennek megfelelően a gyermeki  személyiség kibontakoztatására törekszik. Óvodánkban olyan pedagógiai  környezet kialakítására törekszünk, ahol a befogadó attitűd  természetessé válik, az óvodapedagógus, a nevelőmunkát segítő  munkatársak, szülők, gyermekek számára egyaránt. Az óvodáskor végére a  gyermek a különbözőségekkel természetes módon együtt él, korának  megfelelő mértékben szolidáris játszótárs, csoporttárs.
A gyermek  magában hordozza fejlődésének, kibontakozásának, önmegvalósításának  minden csodáját. A gyermek a megélt élményei, érzelmei, korábbi  ismeretei alkotják élete alkotó elemeit, amelyek egyedi és gazdag lénnyé  formálják. A gyermeknek joga, hogy olyannak fogadjak el amilyen.
Szervezett  nevelőmunkánk során játszva, játékba ágyazottan nyújtsunk sokrétű  ismereteket, biztosítsunk széleskörű tanulási lehetőségeket.  Legfontosabb feladatunk, hogy gyermekeink megtalálják a boldogságot,  hogy megtapasztalják örömteli játékaik során a szabadság felelősségét, a  döntés megannyi lehetőségét, a választás kihívásait.
Hiszünk  abban, hogy szeretetteljes pedagógiával már óvodáskorban  megalapozhatjuk az érzelmi kötődést a társakkal szemben. A nevelési  feltételek sajátos megszervezésével lehetővé tesszük a sikeres iskolai  beilleszkedéshez szükséges testi, szociális és értelmi érettség  kialakulását.
 CREATED WITH WEBSITE X5
Vissza a tartalomhoz