Kindergarten

Tartalomhoz ugrás

Főmenü:

Rólunk

„OVI"  Német Nemzetiségi Alapítványi Óvoda
Deutscher Nationalitäter Stiftungskindergarten

1188. Budapest, Zrínyi u. 44/b.
Tel.: 292-39-62Óvodánk mottója: „Tisztellek téged, fontos vagy nekem, csakis rád figyelek, és segítek Neked, ha szükséged van a segítségemre."

               
1991. óta működő óvodánk ( mely az évek folyamán több szervezeti változáson átesett ) 3
7 éves gyermekek magyar és német nyelvű óvodai nevelésével, iskolai előkészítésével foglalkozik. Az óvodát 2003. szeptembere óta a Fecskefészek Schwalbennest Oktatási Alapítvány működteti.

2010. szeptember elsejétől óvodánk a XVIII. kerületi önkormányzattal együttműködésben térítésmentesen működik, viszont kizárólag csak kerületi gyerekeket tudunk fogadni.

Óvodánk  vallja, hogy a gyermeki lélek az első hat évben a legérzékenyebb. A szeretettel,  türelemmel való nevelés, a gyermek személyiségének a kibontakoztatása ebben a korban a legfontosabb és a leghatékonyabb. Programunk meghatározó személyisége a pedagógus, aki hiteles mintát ad a gyermeknek, szülőnek egyaránt.
Nekünk védő-óvó szemeinkkel kell őket vigyáznunk, hogy megmaradjanak olyan tisztának és őszintének, amilyennek születtek.
Nevelési felfogásunkban a gyermek legfontosabb tevékenysége a játék, ebbe ágyazódnak be az egyéb tevékenységek, melyek közül a legfontosabbnak tartjuk a külső világ tevékeny megismerését, a természettel való kapcsolatot.
A sokszínű tevékenységek által gazdagítjuk a gyermek nyelvi kifejezőképességét, fejlesztjük értelmét és gondolatvilágát, megtanul beilleszkedni a közösségbe, megismeri a viselkedés alapvető szabályait, becsüli és óvja környezetét.
A nyugodt, derűs, szeretetteljes, családias légkörben felnövő gyermekekből válik kiegyensúlyozott, másokat megértő és tisztelő, nyitott, segítőkész, aktív és kreatív ember.


Óvodánk jellemző adatai


Az óvoda neve: "OVI" Német Nemzetiségi Alapítvány Óvoda
                           Deutschsprachiger Nationalitätenkindergarten

Az óvoda címe: 1188 Budapest, Zrínyi utca 44/b
Telefon: 06/1-292-3962
Az óvoda honlapja: www.kindergarten18.com
Az óvoda e-mail címe: kindergarten18@hotmail.com
Az óvoda fenntartója: Fecskefészek-Schwalbennest Oktatási Alapítvány

Óvodánk 1991 óta működik egy átalakított, nagy alapterületű családiházban.
Az óvoda jellegzetesen kertvárosi környezetben helyezkedik el, egy csendes mellékutcában. A nemzetiségi óvodai nevelés egy csoportban /két mikrocsoportra bontva/ 27 fős gyermeklétszámmal történik. Csoportszobák száma kettő, ebédlő, konyha, öltöző, tornaszoba, fürdőszoba, iroda tartozik hozzá. Fontosnak tartjuk, hogy az óvoda belső felosztása hasonló legyen a családi életben megszokotthoz. Tehát, ahol a foglalkozásaink zajlanak és ahol a játékidőt töltjük, ott ne étkezzünk, tornázzunk. Az óvoda épületét, kertjét, berendezését úgy alakítottuk ki, hogy az a gyermekek biztonságát, kényelmét szolgálja, megfelelően az otthon megszokotthoz, biztosítva egészségük megőrzését, lehetővé téve a mindennapi mozgás- és játékigényük kielégítését. Kertünk teljesen füves / részben, az előírásoknak megfelelően gumitéglával fedett / terület, sok örökzöld növény díszíti, nagy kerti tóval. Udvari játékaink a legújabb előírásoknak megfelelőek, tanusítvánnyal rendelkeznek.
Saját óvodai konyhánk lehetővé teszi számunkra az egészségesebb táplálkozást, hiszen a növekedés és fejlődés egyik legfontosabb feltétele a megfelelő táplálkozás. A tápanyagok nemcsak a játék, mozgás vagy más tevékenység során elfogyasztott energiát pótolják, hanem a növekedéssel és fejlődéssel járó testépítést is biztosítják.
A megengedett gyermeklétszám 27 fő, jelenleg is 27 beiratott gyermek jár óvodánkba. Az arra rászorulók önkormányzati döntés alapán gyermekvédelmi kedvezményben részesülnek, ami ingyenes étkezési lehetőséget biztosít.


Gyermekkép


„A gyermek lelke olyan, mint a tükör, mely váltakozva fordul új és új irányba, s fényt keres, napok, holdak, csillagok vagy pislogó gyertyák fényét, mit önmagáról visszatükrözhessen. Van gyermek, kit gondosan szoktatnak, hogy merre s hova forduljon fény után. Nap fele, vagy ritka csillag fele. ... Aztán van, aki csak úgy önmagától fordul erre, arra, s keresi azt, ami éppen szépet ígér, vagy ami megnyugtat. . őt különösen segítsétek!"
(Vass Albert: Elindult egy élet)

Az óvodai nevelésünk gyermekközpontú, befogadó, ennek megfelelően a gyermeki személyiség kibontakoztatására törekszik. Óvodánkban olyan pedagógiai környezet kialakítására törekszünk, ahol a befogadó attitűd természetessé válik, az óvodapedagógus, a nevelőmunkát segítő munkatársak, szülők, gyermekek számára egyaránt. Az óvodáskor végére a gyermek a különbözőségekkel természetes módon együtt él, korának megfelelő mértékben szolidáris játszótárs, csoporttárs.
A gyermek magában hordozza fejlődésének, kibontakozásának, önmegvalósításának minden csodáját. A gyermek a megélt élményei, érzelmei, korábbi ismeretei alkotják élete alkotó elemeit, amelyek egyedi és gazdag lénnyé formálják. A gyermeknek joga, hogy olyannak fogadjak el amilyen.
Szervezett nevelőmunkánk során játszva, játékba ágyazottan nyújtsunk sokrétű ismereteket, biztosítsunk széleskörű tanulási lehetőségeket. Legfontosabb feladatunk, hogy gyermekeink megtalálják a boldogságot, hogy megtapasztalják örömteli játékaik során a szabadság felelősségét, a döntés megannyi lehetőségét, a választás kihívásait.

Hiszünk abban, hogy szeretetteljes pedagógiával már óvodáskorban megalapozhatjuk az érzelmi kötődést a társakkal szemben. A nevelési feltételek sajátos megszervezésével lehetővé tesszük a sikeres iskolai beilleszkedéshez szükséges testi, szociális és értelmi érettség kialakulását.

 
Vissza a tartalomhoz | Vissza a főmenühöz